Uczestniczymy w

Dyskusyjny Klub Książki

Wirtualne muzeum

Darmowe audiobooki

Promujemy lokalne talenty

© 2009-2019 by GPIUTMD

Partnerzy

Wirtualne Klasy ? Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku na miarę XXI wieku

W czerwcu oferta prażmowskiej Biblioteki Publicznej wzbogaciła się o nowy projekt kulturalno-oświatowy.

Inicjatywa pod nazwą ?Wirtualne Klasy ? Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku? zrodziła się dzięki współpracy Gminy Prażmów z Towarzystwem Amicus. W wyniku spotkań roboczych podczas których zastępca wójta Maciej Michalski, z panią dyrektor Teresą Maroszek-Chlebuś dążyli do wypracowania optymalnej formy Uniwersytetu III Wieku dla naszych mieszkańców, sformułowano projekt uniwersytetu wirtualnego, do którego ? dzięki możliwościom technologicznym ? zaproszono 4 inne gminy wiejskie.

Spotkania wirtualnego uniwersytetu odbywać się będą w filii Biblioteki Publicznej w Woli Prażmowskiej. Dzięki połączeniu internetowemu, studenci będą uczestniczyć w wirtualnych zajęciach, emitowanych na żywo ? jednocześnie do wszystkich gmin projektowych ? ponadto studenci będą mogli uczestniczyć w dyskusjach za pomocą video-chatu. Nad przebiegiem zajęć czuwać będą panie Julita Gopsz-Stasiak i Anna Antczak, znane naszym seniorom jako ?Latarniczki?, czyli instruktorki informatyki zaangażowane we wcześniejszy projekt ?Polska Cyfrowa Równych Szans?.

Mamy za sobą oficjalną inaugurację, podczas której seniorzy z wszystkich gmin projektowych poznali się i uzgodnili kierunki wspólnego, wirtualnego studiowania. Natomiast 1 lipca w Woli Prażmowskiej odbyły się zajęcia wprowadzające do pracy z komputerem.

Projekt realizowany wspólnie przez Gminę Prażmów, Towarzystwo Amicus i pozostałe zaproszone gminy ma charakter pilotażowy w skali kraju. Pieniądze na jego realizację przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Szczegóły projektu: http://www.wirtualnyutw.pl/

Galeria zdjęć - kliknij tutaj