Uczestniczymy w

Dyskusyjny Klub Książki

Wirtualne muzeum

Darmowe audiobooki

Promujemy lokalne talenty

Partnerzy

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów działa na terenie gminy Prażmów. W jej skład wchodzi Biblioteka w Prażmowie i Filia w Woli Prażmowskiej. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy w Prażmowie. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Biblioteka ma za zadanie gromadzenie, opracowywanie, upowszechnianie i  udostępnianie zbiorów, pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej oraz organizowanie  imprez popularyzujących wiedzę, kulturę i czytelnictwo.


Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do:


# literatury pięknej polskiej i obcej

# literatury popularnonaukowej

# literatury dla dzieci

# literatury obcojęzycznej

# książki mówione

# czasopism dla dorosłych i dla dzieci

# czytelni internetowej


Usługi :


# wypożyczanie na zewnątrz książek

# rezerwowanie książek

# udostępnianie na miejscu książek i czasopism

# udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych

# opracowywanie zestawień bibliograficznych

# organizowanie lekcji bibliotecznych

# bezpłatny dostęp do Internetu

# możliwość korzystania z komputera - pakiet Office,

skaner, drukarka, ksero


Działalność kulturalno - oświatowa:


# lekcje biblioteczne

# wystawy tematyczne, jubileuszowe, literackie

# konkursy literackie, plastyczne, różne

# spotkania autorskie